İçeriğe geç

Terim:

futō wan

Kanji:

不撓腕

Hiragana:

ÇÇÇ ふとうわん

Açıklama:

不撓 (futō) "bükülmez" + 腕 (wan) "kol". Bükülmez kol.

Explanation:

不撓 (futō) "unbendable" + 腕 (wan) "arm". Unbendable arm.

Not:

Bu kanji ve terime sadece şu aikidō terimcesinde rastlanmıştır; Aikido Glossary

Note:

The term and the kanji were seen only once in this glossary; Aikido Glossary

İlgili Terim | Related Terms:

orenai ude

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-