İçeriğe geç

Terim:

funakogi undō

Kanji:

船漕ぎ運動

Hiragana:

JJÇÇ ふなこぎうんどう

Açıklama:

船漕ぎ (funakogi) "kürek çekme" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Kayık küreği çekmeyi andıran ve antrenmana hazırlık için yapılan Şintō kökenli bir egzersiz.

Explanation:

船漕ぎ (funakogi) "rowing" + 運動 (undō) "physical exercise". An exercise of Shintō origin that resembles rowing a boat and is done as a preparation for training.

Not:

Torifune no gyō veya funekogi undō (ふねこぎうんどう) diye de geçer. Alternatif kanji imlası 舟漕ぎ運動 şeklindedir. Torifune ifadesi, Japon mitolojisinin ilk yazılı metni olup MS. 711-712'de derlenen Kojiki'de (古事記) geçer. Morito Suganuma'nın (菅沼守人, 1942 - ) şu röportajda belirttiğine göre adı önceden torifune olan mevzubahis egzersize sonradan funakogi undō denmeye başlamıştır.

Note:

Also called torifune no gyō or funekogi undō (ふねこぎうんどう). There is an alternative kanji spelling; 舟漕ぎ運動. The name torifune is attested the oldest literary work of Japanese mythology, Kojiki (古事記), a text from 711-712 CE. Morito Suganuma (菅沼守人, 1942 - ) states in this interview that the name torifune is the original name of the exercise and the term funakogi undō appeared later.

İlgili Terim | Related Terms:

ame no torifune, torifune no gyō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-