İçeriğe geç

Terim:

fukuto

Kanji:

伏兔

Hiragana:

ÇÇ ふくと

Açıklama:

伏 (fuku) "eğilme, yere kapanma" + 兔 (to) "tavşan". Yere kapanan tavşan. Diz kapağının 4-5 parmak yukarısındaki baskı noktası.

Explanation:

伏 (fuku) "prostrating, bowing" + 兔 (to) "rabbit". Prostrating rabbit. Pressure point 4-5 fingers above the kneecap.

Not:

Derinin altındaki kasların tavşan, fare gibi hayvanlara benzetilmesi ve "kas" anlamındaki kelimenin bir hayvan isminden türemesi birçok dilde görülen bir olgudur. Yunancada μῦς (mûs) hem "fare" hem "kas" demektir. Latince mūsculus "farecik" demektir. Arapçada عَضَلَة (adele) hem "tarla faresi" hem "kas". Eski Türkçede "kas" anlamındaki sıçğanak kelimesi aslen "sıçancık" demektir. Türkçe terimcelerde yanlış olarak fukuto'nun dizin iç kısmında, diğer bacağa bakan kısmında olduğu yazar.

Note:

Likening the muscle tissue under the skin to animals such as rabbit or mouse and deriving the word for muscle from a word related to these animals are common in many languages. Μῦς (mûs) in Greek means both "mouse" and "muscle". Mūsculus in Latin means "small mouse". عَضَلَة (adele) in Arabic means both "field rat" and "muscle". Sıçğanak in old Turkish both means "mouse" and "muscle". Turkish glossaries mistakenly place fukuto on the inside of the knee, on the side that faces the other leg.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-