İçeriğe geç

Terim:

fukushiki kokyū hō

Kanji:

腹式呼吸を

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ ふくしきこきゅうほう

Açıklama:

腹 (fuku) "karın, göbek" + 式 (shiki) "usül, stil" + 呼吸 (kokyū) "teneffüs, nefes alıp verme" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Karna nefes alma yöntemi. Bir derin nefes alma yöntemi.

Explanation:

腹 (fuku) "belly, abdominal" + 式 (shiki) "style, type" + 呼吸 (kokyū) "breathing, aspiration" + 法 ([1]) "method, principle". Method of belly breathing. A type of deep breathing.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-