İçeriğe geç

Terim:

enten

Kanji:

円転

Hiragana:

ÇÇ えんてん

Açıklama:

円 (en) "daire" + 転 (ten[2]) "hareket etme, dönme". Dairesel hareket etme.

Explanation:

円 (en) "circle" + 転 (ten[2]) "shift, turning, moving". Moving circularly.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

enten no ri