İçeriğe geç

Terim:

eimeiroku

Kanji:

英名録

Hiragana:

ÇÇÇ えいめいろく

Açıklama:

英名 (eimei) "nam, şöhret" + 録 (roku) "kayıt, belge". Sōkaku Takeda'nın (武田 惣角, 1859 - 1943) ve Morihei Ueshiba'nın (植芝 盛平, 1883 - 1969) tuttuğu öğrenci kayıt defterleri. Başlama tarihi, yoklama gibi bilgiler barındırır.

Explanation:

英名 (eimei) "fame, reputation" + 録 (roku) "record, document". Student enrollment record kept by Sōkaku Takeda (武田 惣角, 1859 - 1943) and Morihei Ueshiba (植芝 盛平, 1883 - 1969).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shareiroku

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-