İçeriğe geç

Terim:

dōshu

Kanji:

道主

Hiragana:

ÇÇ どうしゅ

Açıklama:

道 ([1]) "yol, dō" + 主 (shu) "hane reisi". Bir sanatın başında olan kişi. Sanatın lideri, reisi. Dōshu ünvanı genelde babadan oğula geçer.

Explanation:

道 ([1]) "way, path, dō" + 主 (shu) "head of the family". The leader, head of an art. This title passes from father to child.

Not:

Başka sanatlar için de kullanılabilse de aikidō sanatı ile özdeşleşmiş bir terimdir.

Note:

Though not restricted to it, this term is used mostly for aikidō.

İlgili Terim | Related Terms:

waka sensei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-