İçeriğe geç

Terim:

dōjō

Kanji:

道場

Hiragana:

ÇÇ どうじょう

Açıklama:

道 ([1]) "yol, dō" + 場 ([3]) "yer, mekan". Savaş sanatları talim edilen yer, talimhane.

Explanation:

道 ([1]) "way, path, dō" + 場 ([3]) "place". Place where martial arts are trained.

Not:

Budizmden alınma bir terimdir, aslen Budizm ayinlerinin yapıldığı yeri ifade ederdi. Japoncaya Çinceden geçmiştir, Çincesi ise Sanskritteki bodhimaṇḍa (बोधिमण्ड) ifadesinin çevirisidir.

Note:

A term borrowed from Buddhism, originally referred to the place where Buddhism rites were held. It was borrowed into Japanese from the Chinese, and the Chinese is a translation of the Sanskrit phrase bodhimaṇḍa (बोधिमण्ड).

İlgili Terim | Related Terms:

budōjō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

budōjō, dōjō yaburi, dōjōchō, hobo kore dōjō, honbu dōjō, Kōbukan Dōjō, sekai dōjō