İçeriğe geç

Terim:

dōjō yaburi

Kanji:

道場破り

Hiragana:

ÇÇJ どうじょうやぶり

Açıklama:

道場 (dōjō) "dōjō" + 破り (yaburi) "baskın yapma, zorla girme". Dōjō baskını, dōjōyu basıp mensupları ile dövüşme.

Explanation:

道場 (dōjō) "dōjō" + 破り (yaburi) "raiding, breaking into". Dōjō raid, raiding a dōjō and fighting with its members.

Not:

"Baskın yapmak, zorla girmek" anlamındaki 破る (yaburu) fiilinden.

Note:

From the verb 破る (yaburu), which means "to break into, to raid".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-