İçeriğe geç

Terim:

dōhai

Kanji:

同輩

Hiragana:

ÇÇ どうはい

Açıklama:

同 (dō+) "aynı" + 輩 (hai[3]) "topluluk, grup". Dönemdaş, akran. Budōda aralarında pek seviye farklı olmayan, hemen hemen aynı dönemde başlamış kişiler.

Explanation:

同 (dō+) "same" + 輩 (hai[3]) "community, group". Peer, fellow. In budō, people who started practicing more or less the same time, people with no significant difference in rank.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

senpai, kōhai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-