İçeriğe geç

Terim:

dō in

Kanji:

導引

Hiragana:

ÇÇ どういん

Açıklama:

導 () "yönlendirme, yöneltme" + 引 (in) "çekme, gerdirme". Kişinin, kasları ve uzuvları çekip gerdirerek kendine yaptığı masaj.

Explanation:

導 () "leading, guiding" + 引 (in) "pulling, stretching". An type of self-massaging with pulling and stretching.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-