İçeriğe geç

Terim:

-dan[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç だん

Açıklama:

Sıralama sayısı belirten sonek.

Explanation:

Cardinal number suffix.

Not:

İsim olarak "seviye, basamak" demek olsa da sayıların ardından kullanıldığında (örn; nidan, sandan, yondan) sıralama sayısı belirten sonek işlevindedir. Çadō, go gibi geleneksel sanatlarda kullanılan kyū ve dan seviye sistemi 1883'te Jigorō Kanō (嘉納 治五郎, 1860 - 1938) tarafından jūdōya entegre edilmiş ve sonra diğer savaş sanatlarında kullanılmaya başlamıştır. Kanō'nun ilk öğrencilerinden olan Tsunejirō Tomita (富田 常次郎, 1865 - 1937) ve Shirō Saigō (西郷四郎, 1866 - 1922), bir savaş sanatında siyah kuşak derecesi (dan) almış ilk kişilerdir.

Note:

Even though as a noun it means "step, grade", functions as a suffix to denote "ordinal number" after numbers (e.g.; nidan, sandan, yondan). The kyū and dan system, which had been in use in traditional arts such as chadō and go, was introduced to jūdō by Jigorō Kanō (嘉納 治五郎, 1860 - 1938) in 1883 and then spread to other martial arts. Tsunejirō Tomita (富田 常次郎, 1865 - 1937) and Shirō Saigō (西郷四郎, 1866 - 1922), earliest students of Kanō, were the first to receive a black belt degree (dan) in a martial arts.

İlgili Terim | Related Terms:

dan[1], kyū[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

godan, hachidan, jūdan, kyūdan, nanadan, nidan, rokudan, sandan, yondan