İçeriğe geç

Terim:

Daitō-ryū Aiki-jūjutsu

Kanji:

大東流合気柔術

Hiragana:

ÇÇÇJÇÇÇ だいとうりゅうあいきじゅうじゅつ

Açıklama:

大東 (daitō[2]) "Daitō konağı" + 流 (ryū) "stil, ekol, akım, akış" + 合気 (aiki) "aiki" + 柔術 (jūjutsu) "jūjutsu". Aiki prensibine yoğunlaşan ve tarihinin yaklaşık 1000 yıl geriye gittiği iddia edilen jūjutsu dalı. Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu (新羅 三郎 源 義光, 1045 - 1127) cesetler üzerinde otopsi yaparak atemi noktalarını, eklem hareketlerini incelediği için bu sanatın kurucusu olarak kabul edilir. Bu sanat 20. asır başında, Takeda ailesinde 32. kuşak olan Sōkaku Takeda tarafından canlandırılmış ve meşhur edilmiştir. Sanata Daitō (大東) adını Sōkaku Takeda koymuştur.

Explanation:

大東 (daitō[2]) "Daitō mansion" + 流 (ryū) "style, ecole, current, flow" + 合気 (aiki) "aiki" + 柔術 (jūjutsu) "jūjutsu". A branch of jūjutsu which focuses on the principle of aiki and whose history allegedly goes back about 1000 years. Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu (新羅 三郎 源 義光, 1045 - 1127), who collected corpses from battleground and made experiments on their joints and pressure points, is considered to be the father of this art. This art was revived and popularized at the beginning of the 20th century by Sōkaku Takeda, 32nd in line in the Takeda family. It was Sōkaku Takeda who gave the name Daitō (大東) to the art.

Not:

Aiki-jūjutsu (合気柔術) veya Daitō-ryū Jūjutsu (大東流柔術) da denir. Aiki kelimesi bu sanatın ismine 1922 yılında eklenmiştir. Ono-ha Ittō-ryū kılıç stilini çalışmış olan Sōkaku Takeda, 1898'a kadar kenjutsu dersi vermiş, 1898'dan itibaren ise kenjutsuyu bırakıp jujutsuya yönelmiştir (Mihály Dobróka 2023'te başladığı bir makale serisinde Daitō-ryū Jūjutsu'nun birçok yönünü ele almaktadır. Serinin 2. makalesi için tıklayınız).

Note:

Also called Aiki-jūjutsu (合気柔術) or Daitō-ryū Jūjutsu (大東流柔術). The word aiki was added to the name of this art in 1922. Sōkaku Takeda, who studied the Ono-ha Ittō-ryū sword style, taught kenjutsu until 1898, and from 1898 he abandoned kenjutsu and turned to jujutsu (Mihály Dobróka discusses many aspects of Daitō-ryū Jūjutsu in a series of articles he started in 2023. Click here for the 2nd article of the series).

İlgili Terim | Related Terms:

aiki-jūjutsu

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-