İçeriğe geç

Terim:

Dai Nippon Butoku Kai

Kanji:

大日本武徳会

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ だいにっぽんぶとくかい

Açıklama:

大 (dai) "büyük, ulu" + 日本 (Nihon / Nippon) "Japon" + 武徳 (butoku) "savaş erdemi" + 会 (kai[2]) "kurum, dernek, toplantı". Büyük Japonya Savaş Erdemleri Kurumu. Japon savaş sanatlarını tanzim ve organize etmek için kurulmuş yarı resmî bir kuruluş. İlk olarak 1895'te kurulmuş, bir süre sonra kapatılmış ve 1946'da tekrar açılmıştır.

Explanation:

大 (dai) "big, great" + 日本 (Nihon / Nippon) "Japanese" + 武徳 (butoku) "martial virtue" + 会 (kai[2]) "foundation, association, meeting". Greater Japan Martial Virtue Society. A semi-governmental organisation for regulating and organizing the martial arts of Japan. First opened in 1895, then closed and reopened in 1946.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-