İçeriğe geç

Terim:

chōshin[2]

Kanji:

調心

Hiragana:

ÇÇ ちょうしん

Açıklama:

調 (chō) "düzenleme, ayarlama" + 心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin". Zihni ayarlama, hazır hale getirme.

Explanation:

調 (chō) "arrangement, adjusting" + 心 (shin[1]) "heart, spirit, mind". Setting the mind, adjusting the mind.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-