İçeriğe geç

Terim:

chokutō

Kanji:

直刀

Hiragana:

ÇÇ ちょくとう

Açıklama:

直 (choku) "düz, doğrudan" + 刀 ([1]) "kılıç". Düz kılıç, bir tür Japon kılıcı.

Explanation:

直 (choku) "straight, direct" + 刀 ([1]) "sword". Straight sword, a type of Japanese sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-