İçeriğe geç

Terim:

bunkai

Kanji:

分解

Hiragana:

ÇÇ ぶんかい

Açıklama:

Ayrıştırma, çözümleme, analiz. Budōda kata veya tekniği parçalarına ayırarak inceleme.

Explanation:

Breaking down, disassembly, analysis. In budō, breaking down the technique or kata to further train in it.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-