İçeriğe geç

Terim:

bugei ryūha

Kanji:

武芸流派

Hiragana:

ÇÇÇÇ ぶげいりゅうは

Açıklama:

武芸 (bugei) "savaş sanatları" + 流派 (ryūha) "stil, ekol, bir ekolün takipçileri". Klasik savaş sanatları ekolleri.

Explanation:

武芸 (bugei) "martial arts" + 流派 (ryūha) "style, ecole, followers of a school". Classical Japanese martial arts.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-