İçeriğe geç

Terim:

budōgu

Kanji:

武道具

Hiragana:

ÇÇÇ ぶどうぐ

Açıklama:

武道 (budō) "budō" + 具 (gu) "alet, ekipman". Budō ekipmanları, budō sanatlarında kullanılan ekipmanlar.

Explanation:

武道 (budō) "budō" + 具 (gu) "tool, equipment". Budō tools. Equipments used in the budō arts.

Not:

Gu (具) sonek olarak da kullanılabilir, o durumda "zırh" anlamı daha ön plandadır.

Note:

Gu (具) can also be used as a suffix, which emphasizes the "armor" meaning.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-