İçeriğe geç

Terim:

budō

Kanji:

武道

Hiragana:

ÇÇ ぶどう

Açıklama:

武 (bu) "savaş, bu" + 道 ([1]) "yol, dō". Savaş yolu, savaşçı töresi, etiği.

Explanation:

武 (bu) "war, bu" + 道 ([1]) "way, path, dō". The way of war, warrior customs, ethics.

Not:

16. asırdan beri kullanılan bir terimdir. Bujutsu terimi, savaşın uygulamaya yönelik tarafını ifade ederken, budō terimi daha ziyade "yaşam tarzı, görüşü" anlamında kullanılmıştır. Günümüzde budō "savaş sanatları" anlamında da kullanılmaktadır.

Note:

The term has been in use since the 16th century. While bujutsu refers to the practical side of war, budō is rather used to mean a way of life, a philosophy. Today, used to denote "martial arts", too.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aikibudō, Budō Renshū, budō shikai, budō to ha shi ni anshin wo eru, budōgi, budōgu, budōjō, budōka, heiwa budō, gendai budō, kami budō, kobudō, shinbudō, Tenshin-ryū Aikibudō