İçeriğe geç

Terim:

banbutsu ruten

Kanji:

万物流転

Hiragana:

ÇÇÇÇ ばんぶつるてん

Açıklama:

万物 (banbutsu) "evrendeki her şey, tüm varlık" + 流転 (ruten) "akış ve değişim hali". "Her şey değişim ve akış halindedir" olarak çevirilebilecek deyim. Kenshiro Abbe (阿部 謙四郎) tarafından kyūshindō'nun temel ilkelerinden biri olarak kabul edilen ilke.

Explanation:

万物 (banbutsu) "every thing, all things" + 流転 (ruten) "state of flow and change". "Everything is in a state of flow and change". This is one of the key principle of kyūshindō, a philosophy created by Kenshiro Abbe (阿部 謙四郎).

Not:

Efesli filozof Herakleitos'un "her şey akar" anlamındaki panta rhei (πάντα ῥεῖ) sözünün çevirisidir.

Note:

It is a translation of Heraclitus of Ephesus' saying panta rhei (πάντα ῥεῖ), which means "everything flows".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-