İçeriğe geç

Terim:

aun no kokyū

Kanji:

阿吽の呼吸

Hiragana:

ÇÇÇÇ あうんのこきゅう

Açıklama:

阿吽 (aun) "Om hecesi, Hinduizm ve Budizmde bir kavram" + の (no) "tamlama partikeli" + 呼吸 (kokyū) "teneffüs, nefes alıp verme". Uyumlu nefes, iki kişinin arasındaki nefes uyumu. Ahenk, harmoni, sözsüz iletişim.

Explanation:

阿吽 (aun) "The om syllable, a concept from Hinduism and Buddhism" + の (no) "compound particle" + 呼吸 (kokyū) "breathing, aspiration". Harmonious breathing, harmony of breathing between two people. Harmony, accordance, non-verbal communication.

Not:

A ve un, bir Hint alfabesi olan Devanagari'nin ilk ve son harflerinin Japonca telaffuzlarıdırlar. Hinduizmde Devanagari'nin ilk ve son harfleri (अ ve ह) evrendeki her şeyi sembolize eder (bkz; alpha (Α) ve omega (Ω)). Aun kelimesi hakkında dilsel bilgi için şu Twitter gönderisine bakabilirsiniz; Dilimsel Düşünce. Aun kelimesinin günümüz Japonyasındaki kullanımı için referanstaki kitaba bakınız. Aun'un Morihei Ueshiba'nın kozmolojisindeki yeri için Christopher Li'nin şu makalesine bakınız; Aiki, Iki, Kokyu, Heng-Ha and Aun – Part 1

Note:

A and un are the Japanese pronunciations of the first and the last letters of Devanagari, an Indian writing system. In Hinduism, the first and the last letters (अ and ह) of Devanagari symbolize everything in the universe (cf. alpha (Α) and omega (Ω)). For linguistic information on the word aun, see this Twitter post (in Turkish); Dilimsel Düşünce. For the colloquial usage of the word aun, see the referenced book. See this article for aun and its place in Morihei Ueshiba's cosmology; Aiki, Iki, Kokyu, Heng-Ha and Aun – Part 1

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-