İçeriğe geç

Terim:

ato geiko

Kanji:

後稽古

Hiragana:

JÇÇ あとげいこ

Açıklama:

後 (ato) "sonra, arka" + 稽古 (keiko) "antrenman". Ders sonrası antrenmanı, dersten sonra yapılan antrenman.

Explanation:

後 (ato) "after, back" + 稽古 (keiko) "training". After training, training after the class.

Not:

後 kanjisinin Japoncaları ato ve ushiro, Çince okunuşları ve go'dur.

Note:

The Japanese readings of 後 are ato and ushiro, the Chinese readings are and go'.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-