İçeriğe geç

Terim:

asa geiko

Kanji:

朝稽古

Hiragana:

JÇÇ あさげいこ

Açıklama:

朝 (asa) "sabah" + 稽古 (keiko) "antrenman". Sabah antrenmanı.

Explanation:

朝 (asa) "morning" + 稽古 (keiko) "training". Morning training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-