İçeriğe geç

Terim:

aikuchi

Kanji:

合口

Hiragana:

JJ あいくち

Açıklama:

合 (ai[1]) "karşılaşma, buluşma, uyum, birliktelik" + 口 (kuchi) "ağız, açıklık". Balçağı olmayan ve bu sebeple kolay saklanabilen tantō çeşidi. Balçak olmadığı için namlu doğrudan kının ağzı ile buluşur.

Explanation:

合 (ai[1]) "encountering, meeting, matching, togetherness" + 口 (kuchi) "mouth, opening". A type of tantō with no handguard, which is thus easy to hide. As there is no handguard, the blade of the dagger meets with the mouth of the scabbard.

Not:

Aiguchi şekllinde de yazılmaktadır.

Note:

Also spelled as aiguchi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-