İçeriğe geç

Terim:

aikijū

Kanji:

合気十

Hiragana:

JÇÇ あいきじゅう

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 十 ([1]) "on (sayı)". Aiki artısı. Morihei Ueshiba'nın aikidō sanatı için kullandığı isimlerden biri.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 十 ([1]) "ten (number)". Aiki plus. One of the names Morihei Ueshiba applied to the art of aikidō.

Not:

10 sayısını belirten kanji bir artı sembolü şeklindedir. Morihei Ueshiba'ya göre artı işaretinde dikey çubuk göğü ve yeri, yatay çubuk ise ateşi ve suyu temsil etmektedir.

Note:

The kanji for number 10 is a plus symbol. According to Morihei Ueshiba, the vertical stroke of the plus sign symbolizes the heaven and the earth, while the horizontal stroke symbolizes fire and water.

İlgili Terim | Related Terms:

jūjidō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-