İçeriğe geç

Terim:

aikidō[2]

Kanji:

愛気道

Hiragana:

ÇÇÇ あいきどう

Açıklama:

愛 (ai[3]) "sevgi" + 気 (ki[1]) "ki" + 道 ([1]) "yol, dō". Morihei Ueshiba aikidō ve sevgi arasındaki ilişkiyi vurgulamak için ilk kanjiyi değiştirip yazmıştır.

Explanation:

愛 (ai[3]) "love" + 気 (ki[1]) "ki" + 道 ([1]) "way, path, dō". Morihei Ueshiba emphasized the relation between aikidō and love by changing the first kanji of the word.

Not:

aikidō[1] ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Not to be confused with aikidō[1].

İlgili Terim | Related Terms:

aikidō[1]

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-