İçeriğe geç

Terim:

aikidō[1]

Kanji:

合気道

Hiragana:

JÇÇ あいきどう

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 道 ([1]) "yol, dō". Morihei Ueshiba tarafından geliştirilmiş, Daitō-ryū Aiki-jūjutsu kökenli modern Japon savaş sanatı.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 道 ([1]) "way, path, dō". A modern Japanese martial art originating from Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, developed by Morihei Ueshiba.

Not:

Aikidō isminden önce aikibudō, aiki no michi gibi isimler kullanılmıştır. Aikidō terimi sadece Morihei Ueshiba'nın sanatının adı değildir, Daitō-ryū'dan gelme birçok branş aikidō ismini kullanmaktadır. Aikidō ismi Dai Nippon Butoku Kai 大日本武徳会 tarafından 1942'de verilmiştir, detaylar için referanstaki makaleye bakınız. aikidō[2] ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Names such as aikibudō, aiki no michi were used before aikidō. The name aikidō is not only the name of the art of Morihei Ueshiba. Some other descendant arts from Daitō-ryū also use the name aikidō. The name aikidō was given by Dai Nippon Butoku Kai 大日本武徳会 in 1942, see the article in the reference for details. Not to be confused with aikidō[2].

İlgili Terim | Related Terms:

aiki no michi

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aikidō ichiro, aikidōka, enbu no aikidō, kyōgi aikidō, makenai aikidō, tsuyoi aikidō, zen Nippon aikidō enbu taikai