İçeriğe geç

Terim:

Aikidō Tōhō İai

Kanji:

合気道刀法居合

Hiragana:

JÇÇÇÇJJ あいきどうとうほういあい

Açıklama:

合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + 刀 ([1]) "kılıç" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke" + 居合 (iai) "iai". Shōji Nishio'nun (西尾 昭二, 1927 - 2005), aikidōyu desteklemesi adına aikidō prensiplerine dayanarak oluşturduğu iaidō müfredatı.

Explanation:

合気道 (aikidō[1]) + 刀 ([1]) "sword + 法 ([1]) "method, principle" + 居合 (iai) "iai". The aikidō-based iaidō curriculum developed by Shōji Nishio (西尾 昭二, 1927 - 2005) to reinforce the aikidō learning.

Not:

Aiki Tōhō İai, Aikidō Tōhō İaidō vs. olarak kullanıldığı da görülmüştür.

Note:

Also seen used as Aiki Tōhō İai, Aikidō Tōhō İaidō etc.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-