İçeriğe geç

Terim:

aikidō no geiko

Kanji:

合気道の稽古

Hiragana:

JÇÇÇÇ あいきどうのけいこ

Açıklama:

合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + の (no) "tamlama partikeli" + 稽古 (keiko) "antrenman". Aikidō antrenmanı.

Explanation:

合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + の (no) "compound particle" + 稽古 (keiko) "training". Aikidō training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-