İçeriğe geç

Terim:

Aikidō Maki No Ichi

Kanji:

合氣道巻之壹

Hiragana:

JÇÇJJÇ あいきどうまきのいち

Açıklama:

合氣道 (aikidō[1]) "aikidō" + 巻之壹 (maki no ichi) "birinci cilt". Morihei Ueshiba'nın yazdığı ve Aikikai tarafından 1954'te basılmış kitaptır. Adında aikidō kelimesi geçen ilk kitaptır. Morihei Ueshiba bu kitabı belli bir seviyeyi geçen öğrencilerine teknik kılavuzu olarak vermekteydi.

Explanation:

合氣道 (aikidō[1]) "aikidō" + 巻之壹 (maki no ichi) "first volume". A book written by Morihei Ueshiba and published by Aikikai in 1954. It is the first book to have the word aikidō in its title. Morihei Ueshiba used to give this book as a technical guide to his students who passed a certain level.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-