İçeriğe geç

Terim:

aikibudō

Kanji:

合気武道

Hiragana:

JÇÇÇ あいきぶどう

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 武道 (budō) "budō". Aikidōnun eski isimlerinden biri.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 武道 (budō) "budō". One of the previous names of aikidō.

Not:

Morihei Ueshiba'nın sanatı için 1942 yılına kadar kullanılan isimlerden biridir. 1942'den itibaren aikidō ismi kullanılır.

Note:

It is one of the names used until 1942 for the art of Morihei Ueshiba. The name aikidō has been used since 1942.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Daitō-ryū Aiki-budō