İçeriğe geç

Terim:

aiki

Kanji:

合気

Hiragana:

JÇ あいき

Açıklama:

合 (ai[1]) "ai" + 気 (ki[1]) "ki". Rakibin ve durumun şartlarına uyum sağlama olarak yüzeysel bir şekilde yorumlanabilecek bir savaş sanatı prensibi. Aikidō sanatı adını bu prensipten almıştır ve prensibin geçmişi birkaç asır öncesine kadar gitmektedir. Aikidō dışındaki geleneksel sanatlardan da aiki'ye yoğunlaşanlar vardır.

Explanation:

合 (ai[1]) "ai" + 気 (ki[1]) "ki". A martial art principle that can be superficially interpreted as adapting to the conditions of the opponent and the situation. The art of aikidō got its name from this principle and the history of the principle goes back a few centuries. There are other traditional martial arts that also focus on aiki like aikidō.

Not:

Josh Reyer Aiki Web'deki şu gönderisinde aiki teriminin (相気 kanjisiyle), Kitō-ryū Jūjutsu (起倒流柔術) tekniklerini anlatan 1764 tarihli Tōka Mondō (燈火問答, "Gece Feneri Diyaloğu") adlı metinde geçtiğini belirtir. 1800'ler boyunca benzer anlamda kullanılan aiki teriminin anlamının 1892 tarihli Budō Hiketsu Aiki no Jutsu (武道秘訣合氣之術) adlı metinle değişmeye başladığını ekler. Budo Research sitesindeki şu makalede aiki teriminin kullanımı 1687 tarihli Riho-doshi-kyo adlı metne kadar geri götürülebiliyor; Adventures in Aiki: 200 years ago, Aiki meant “stalemate”. Aiki terimi açıklanırken "sevgi"ye başvurulması yaygın görülen bir yanlıştır. Ayrıca, Mihály Dobróka'nın 5 bölümlük makale serisinin son bölümü olan ve aiki terimine odaklanan makale için tıklayınız.

Note:

In this post on the Aiki Web, Josh Reyer notes that the term aiki (in the kanji 相気) appears in the 1764 text Tōka Mondō (燈火問答, "Lamplight Dialogue"), which describes the techniques of Kitō-ryū Jūjutsu (起倒流柔術). He adds that the meaning of the term aiki, used in a similar sense throughout the 1800s, began to change with the 1892 text Budō Hiketsu Aiki no Jutsu (武道秘訣合氣之術). The use of the term aiki can be traced back to the 1687 text Riho-doshi-kyo in the following article on Budo Research; Adventures in Aiki: 200 years ago, Aiki meant “stalemate”. It is a very common mistake to refer to "love" when translating the term aiki. Mihály Dobróka delves deep into the history of the word aiki in this article, which is the last article of a series of 5.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Aiki Bujutsu, aiki en, Aiki Jinja, Aiki Jinja reitaisai, aiki nage, aiki no jutsu, aiki no kurai, aiki no michi, aiki otoshi, aiki shugyōsha, aiki taisō, aiki to wa ai nari, aiki-jūjutsu, aikibudō, aikidō[1], aikijō, aikijū, aikijutsu, aikiken, aikisō, aikitantō, Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, shōbu aiki, Tenshin-ryū Aikibudō, Zaidan Hōjin Aikikai