İçeriğe geç

Terim:

ai[1]

Kanji:

Hiragana:

J あい

Açıklama:

Karşılaşma, buluşma, uyum, birliktelik.

Explanation:

Encountering, meeting, matching, togetherness.

Not:

"Uymak, eşleşmek, uyumlu olmak" anlamındaki 合う (au) fiilinden türemiş isimdir. ai[2] ve ai[3] ile karıştırılmamalıdır. Bu kanjinin Çince okunuşları ga' ve , Japonca okunuşu ise ai'dir. Çince okunuşlar gasshō, gasseki, gasshuku ve gōkoku terimlerinde görülebilir.

Note:

This noun comes from the verb 合う (au), which means "to meet, to agree, to fit". Not to be confused with ai[2] and ai[3]. The Chinese readings of this kanji are and ga', the Japanese reading is ai. The Chinese readings can be seen in the terms gasshō, gasseki, gasshuku and gōkoku.

İlgili Terim | Related Terms:

[4], awase

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aiki, riai, kiai, maai, shiai, taryū jiai, tsubazeriai, tsuriai, iai