İçeriğe geç

Terim:

ai uchi

Kanji:

相打ち

Hiragana:

JJ あいうち

Açıklama:

相 (ai[2]) "karşılıklı, birbirine, görünüş" + 打ち (uchi[1]) "vuruş". Eş zamanlı kesiş veya vuruş. İki kişinin birbirini aynı anda kesmesi, vurması.

Explanation:

相 (ai[2]) "mutual, to each other, aspect" + 打ち (uchi[1]) "hit, blow". Simultaneous cuts or strike. Cutting or striking each other at the same time.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-